Защо да изберем Био козметика?


В конвенционалната козметика свободно се използват съставки от синтетичен, химически или животински произход. Трудно е да се определи в дългосрочен период екологичното въздействие на получаване на тези съставки и ефектите върху човешката кожа. Докато Био продуктите представляват гаранция за отношението Човек и Околна среда.

Биологичното земеделие е начин на производство, което не нарушава равновесието в околната среда и няма негативен ефект върху водите, почвите и въздуха.

Природата ни предоставя богато разнообразие от съставки. Всяка съставка била тя от растителен или минерален произходи си има строго определено предназначение. Това разнообразие благоприятства създаването на широки гами от ефикасни продукти, които същевременно са напълно натурални и здравословни.

Успехът на Био козметиката през последните години не може да се отрече. Интересът от страна на потребителите продължава да расте. Тази ‘’вяра’’ в качеството на Био козметиката може да се аргументира със сертификатите на продуктите. Био продуктите се сертифицират и контролират от независими организации, като например Ecocert /Франция/.


Coming soon ...

  • Styling products
  • Color / Powder activators
  • Colors